لزوم استاندارد بودن شیرآلات بهداشتی و ساختمانی-قسمت اول

برخی شیرآلات غیراستاندارد بخصوص شیرهایی که در گذشته از چین وارد کشور شد، نه تنها حاوی پنج تا شش درصد سرب می باشد(وجود مقادیر سرب در شیرآلات بیشتر از میزان استاندارد آن موجب وارد شدن آسیب های جدی به سلامت انسان می شود) بلکه درصد بالایی قلع و آهن نیز دارند.

موضوع مهم تر این است که برخی از این شیرآلات از مواد اولیه خالص با آنالیز استاندارد استفاده نمی کنند. به همین دلیل این شیرها بعد از مدتی خراب می شوند.

 

شیرآلات بهداشتی و ساختمانی هومانپاسخ دهید