اهداف و چشم انداز

با عنایت به سیاست مدیریت ارشد مجموعه، در تأکید بر بهبود مستمر، شیرآلات بهداشتی، ساختمانی هومان اقدام به طراحی محصولات جدید و ارتقای محصولات موجود نموده و به صورت مستمر در جهت پیشرفت بیشتر و خدمت رسانی بهتر به مردم شریف ایران و دیگر کشورهای جهان گام برمی دارد تا بدین ترتیب با افزایش دانش فنی کارکنان، ارتقا سطح کیفی و طراحی های چشمگیر و منحصر بفرد محصولات بتواند الگوی کشورهای دیگر جهان گردد.